Axkaamul Xaj SH M. Guriceel

  1. Casharkii(1) kitabka gayatulmuna bisharxi safina salaad bi acmaalilxaj By SH Maxamud Guriceel 1:01:21
  2. Casharkii(2)kitaabka gaayatul muna bisharxi safina salaad bi acmaalil xaj By SH maxamud Guriceel 1:07:23
  3. Casharkii(3)Kitaabka gaayatul muna bisharxi safina salaad bi acmaalil xaj By SH Maxamud Guriceel 1:04:14
  4. Casharkii(4) Kitaabaka gaayatul muna bisharxi safiina salaad bi acmaalil xaj By SH maxamud Guriceel 1:06:31
  5. Casharkii(5) Kitaabka gaayatul muna bisharxi safiina salaad Bi acmaalil xaj By SH Maxamud Guriceel 1:03:20
  6. Casharkii(6) Kitaabaka gaayatul munaa bisharxi safiia salaad Biacmaalil xaj By SH Maxamud Guriceel 1:02:09
  7. Casharkii(7) Kitaabka gaayatul munaa Bisharxi safiina salaad Bi acmaalil xaj By SH Maxamud Guriceel 1:05:16
  8. Casharkii(8) Kitaabaka gaayatul munaa bisharxi safiina salaad Bi acmaalil xaj By SH Maxamud Guriceel 1:02:13
  9. Casharkii (9) Kitaabka gaayatul munaa bisharxi safiina salaad Bi acmaalil xaj wal cumrah BY SH Maxamud Guriceel 1:06:01