Bidaayatul-hidaayah Sh. M.Guriceel

 1. Casharkii (2) Bidaayatul hidaaya .SH Maxamud Guriceel 1:00:43
 2. Casaharkii(3) Bidaayatul hidaayah.SH. Maxamud Guriceel 1:06:39
 3. Casaharkii(5)Bidaayatul hidaayah.SH.Guriceel 1:07:46
 4. Casharkii(8) Bidaayatul hidaaya SH Maxamud .Guriceel 1:06:40
 5. Casharkii(9) Bidaayatul hidaaya SH Maxamud guriceel 1:05:55
 6. Casharkii(10) Bidaayatul hidaaya SH Mxamud guriceel sax ahaa 1:00:27
 7. Casharkii(11) Bidaayatul hidaaya SH Maxamud guriceel 1:00:53
 8. Casharkii(12) Bidaayatul hidaaya SH Guriceel 1:04:11
 9. Casharkii(13) Bidaayatul hidaaya SH mxamud guriceel 1:10:17
 10. Casharkii(14) Bidaayatulhidaayah SH mxamud guriceel 1:06:00
 11. Casharkii(16) Bidaayatul Hidaayah SH maxamud guriceel 1:05:37
 12. Casharkii(17) Bidaayatul Hidaayah SH mxamaud guriceel 1:03:53
 13. Casharkii(18) bidaayatul hidaayah SH mxamaud guriceel 1:04:12
 14. Casharkii(19) Bidaayaha sh Maxamud Guriceel 1:05:21
 15. Casharkii(20) bidayatul hidaaya sh Maxamud guriceel 1:03:23
 16. Casharkii(21) bidaayaha sh Maxamud guriceel 1:02:43
 17. Casharkii(22) bidaaya sh Maxamud guriceel 1:11:20
 18. Casharkii(23) Bidaayatul hidayah SH mxamud Guriceel 1:00:15
 19. casharkii(24) bidaayatul hidaaya sh Maxamud guriceel 1:05:40
 20. Casharkii(25) bidaayatul hidaayah. sh Maxamud guriceel 1:01:22
 21. Casharkii(26) Bidaayatul hidaayah.sh Maxamud guriceel 1:04:49
 22. Casharkii(27) Bidaayatul Hidaayah. SH mxamaud Guriceel 1:06:19
 23. Casharkii(28) Bidaayatul Hidaayah SH mxamaud Guriceel 1:06:07
 24. Casharkii(29) Bidaayatul hidaayah SH mxamaud Guriceel 1:00:39
 25. Casharkii(30) Bidaayatul hidaayah SH mxamaud Guriceel 1:09:51
 26. Casharkii(31) Bidaayatul hidayah SH mxamud Guriceel 1:05:36