Cumdatul Axkaam Sh.Maxamed Jaamac

 1. 01- Casharkii 1aad 39:29
 2. 02- Casharkii 2aad 1:28:47
 3. 03- Casharkii 3aad 1:28:16
 4. 04- Casharkii 4aad 1:15:56
 5. 05- Casharkii 5aad 1:28:03
 6. 06- Casharkii 6aad 1:20:00
 7. 07- Casharkii 7aad 1:26:52
 8. 08- Casharkii 8aad 1:14:37
 9. 09- Casharkii 9aad 1:26:31
 10. 10- Casharkii 10aad 55:35
 11. 11- Casharkii 11aad 1:28:45
 12. 12- Casharkii 12aad 1:21:37
 13. 13- Casharkii 13aad 1:34:26
 14. 14- Casharkii 14aad 1:11:36
 15. 15- Casharkii 15aad 1:27:43
 16. 16- Casharkii 16aad 1:26:54
 17. 17- Casharkii 17aad 54:24
 18. 18- Casharkii 18aad 1:21:41
 19. 19- Casharkii 19aad 1:00:12
 20. 20- Casharkii 20aad 1:27:32
 21. 21- Casharkii 21aad 1:26:05
 22. 22- Casharkii 22aad 1:27:09
 23. 23- Casharkii 23aad 1:32:39
 24. 24- Casharkii 24aad 1:27:04
 25. 25- Casharkii 25aad 1:32:54
 26. 26- Casharkii 26aad 1:25:29
 27. 27- Casharkii 27aad 1:11:36
 28. 28- Casharkii 28aad 1:42:32
 29. 29- Casharkii 29aad 1:40:14
 30. 30- Casharkii 30aad 1:50:18
 31. 31- Casharkii 31aad 1:50:53
 32. 32- Casharkii 32aad 1:24:41
 33. 33- Casharkii 33aad 1:35:52
 34. 34- Casharkii 34aad 1:33:02
 35. 35- Casharkii 35aad 1:20:31
 36. 36- Casharkii 36aad 1:40:36