Hiddaayatul-adkiyaa Sh. M.Guriceel

 1. Casharkii(1) Hidaayatul adkiyaa .SH Guriceel 1:07:34
 2. Casharkii(2) Hidaayatul adkiyaa SH.Guriceel 1:00:28
 3. Casharkii(3) Hidaayatul adkiyaa SH.Guriceel 1:07:15
 4. Casharkii(4) Hidaayatul Adkiyaa.SH.Guriceel 1:02:59
 5. Casharkii(5) Hidaayatul Adkiyaa.SH.Guriceel 1:03:09
 6. Casharkii(6) Hidaayatul adkiyaa. SH.Guriceel 1:01:52
 7. Casharkii(7)Hidayatul adkiyaa SH.Guriceel 1:05:24
 8. Casharkii(8) Hidaayatul adkiyaa SH.Guriceel 1:03:48
 9. Casharkii(9) Hidaayatu adkiyaa SH.Guriceel 1:08:44
 10. Casharkii(10) Hidaayatul adkiyaa.SH.Guriceel 1:06:47
 11. Casharkii(11) Hidaayatul adkiyaa SH.Guriceel 1:01:09
 12. Casharkii(12) Hidaayatul adkiyaa SH.Guriuceel 1:05:48
 13. Casharkii(13) Hidaayatul adkiyaa .SH.Guriceel 1:03:55
 14. Casharkii(14) Hidaayatul adkiyaa.SH.Guriceel 1:00:55
 15. Casharkii(15) hidaayatul adkiyaa SH.Maxamuud guriceel 1:00:26
 16. Casharkii(16) Hidaayatul adkiyaa SH.Guriceel 1:02:39