Mukhtasar-Bukhaari Sh. Guriceel


Sheekh Muxamud Guriceel

 1. Sh,Maxamud Maxamad Cali shiik Casharkii (1)Eefadliga Quraan 33:28
 2. 01 Casharkii (1) Muqadamatul Mukhtasarul Bu-Khaari. Sh. Maxamuud Guriceel. 47:32
 3. 02 Casharkii(2) Xadiithka 1aad Kitaabka Mukhtasarul Bu-Khaari. Sh. Maxamuud Guriceel. 31:26
 4. 03 Casharkii(3) xadiithka 2-4 kitaabka mukhtasarul B-khaari sh. maxamuud guriceel. 42:26
 5. 04Casharkii(4) xadiithka 5-8 Kitaabka M-Bukhaari. Sh, Maxamuud Guricel. 43:06
 6. 05 Casharka (5) Xadiithka 9-12. Kitaabka M-Bukhaari .Sh. Maxamuud Guriceel. 41:10
 7. Casharkii(6) Xadiithka 13-18. Kitaabka M-Bukhaari. Sh.Maxamuud Guriceel. 48:55
 8. Casharkii(7) xadiithka 19-24. Kitaabka M-Bukhaari. Sh. Maxamuud Guriceel. 41:17
 9. Casharkii(8) xadiithka 25-28. Kitaabka M-Bukhaari . Sh. Maxamuud Guriceel. 42:45
 10. Casharkii(9) Xadiithka 29-33. Kitaabka M-Bukhaari. Sh.Maxamuud Guriceel. 40:47
 11. Casharkii(10)Xadiiska 34-35 Kitaabka Mukhtsar-Bukhaari. Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhmaxamuud 34:34
 12. Casharkii(11) Xadiithka 36-40. Sh. Maxamuud Guriceel. 47:52
 13. Casharkii(12) Xadiithka 41-43 Kitaabka Al-Mukhtasarul-Bukhaari. Sh.Maxamuud Maxamad Cali shiikh 36:35
 14. Casharkii(13) Xadiithka 44- 47 Kitaabka Mukhtasarul-Bukhaari. Sh.Maxamuud Maxamad Cali shiikhguri 46:21
 15. Casharkii(14) Xadiithka 48 Kitaabka Al-Mukhtsarul-Bukhaari.Sh.Maxamuud Maxamad Cali shiikhguric 44:35
 16. Casharkii(15) Xadiithka 49-50 Kitaabka Mukhtasul-Bukhaari. Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhgur 37:28
 17. Casharkii(16) Xadiithka 51-55 Kitaabka Al-Mukhrasul-Bukhaari. Sh. Maxamuud Maxamad Cali Shiikhg 42:54
 18. Casharkii(17) Xadiithka 56-61aad Kitaabka M-Khtasarul B-Khaari.Sh.Maxamuud Guriceel. 47:24
 19. Casharkii(18) Xadiithka 62-66 aad Kitaabka Mu-Khtasarul Bu-Khaari.Sh. Maxamuud Guriceel. 45:52
 20. Casharkii(19)xadiithka 67aad eewafaaka nabiga csw.Sh.Maxamuud Guriceel 58:47
 21. Casharkii(20)Xadiithka 68aad Kitaabka Mukhtasarul-B-Khaari.Sh. Maxamud Guriceel. 46:10
 22. Casharkii(21) Xadiithka 69-71aad Kitaabka Mukhtasar- Bukhaari.SH.Maxamuud Guriceel. 44:02
 23. casharkii(22) Xadiith 72-76aad Kitaabka mukhtsarul bukhaari. sheekh guriceel. 59:03
 24. Casharkii(23)Xadiithka 77-83 aad Kitaabka Mu-Khtasarul Bu-kaari SH.Maxamuud Guriceel. 37:00
 25. Casharkii(24) Xadiithka 84-90 aad Kitaabka Mukhtasarul Bukhaari. SH.Maxamuud Guriceel. 46:56
 26. Casharkii(25) Xadiithka 91-95aad Kitaabka mukhtasarul bukhaari sh. maxamuud guriceel. 42:39
 27. Casharkii(26) xadiithaka 96-98 aad kitaabkii mukhtasarul bukhaari sheekh guriceel. 30:45
 28. Casharkii(27) Xadiithka 99-114aad. Kitaabka Mukhtasarul Bukhaari.SH.Maxamud Guriceel. 47:23
 29. Casharkii(28) Xadiithka 115-118ad. Kitaabka Muktasarul Bukhaari.sheekhguriceel. 45:32
 30. Casharkii(29) Xadiithka 119 Qey,1aad.xaadiisu ifkiga.SHGuriceel 47:25
 31. Casharkii(30) Xadiithka 119 Qay.2aad.xadiis ifkiga.SH Guriceel. 52:31
 32. Casharkii(34) Xadiithka 177-183 aad SHguriceel. 58:16
 33. Casharkii(36) Xadiithka161-171 aad.Kitaabka mukhtasarul bukhaari.SH.Guriceel. 54:02
 34. Casharkii(37) Xadiithka 172-180 aad.Mukhtasarul bukhaari.Sh.Guriceel 55:03
 35. Casharkeenii (38) Xadiithka 181-186 aadMukhtasarul bukhaari.SH.Guriceel. 59:13
 36. Casharkii(39) Xadiithka 187 aad.& Karaamada awliyada Kitaabka mukhtasarulbukhaari.Guriceel 57:27
 37. Casharkii(40) Xadiithka 188-195 aad.Kitaabka mukhtasarul bukhaari.Guriceel 54:22
 38. Casharkii(41) Xadiitka 196-199 aad.Mukhtasarul bukhaari.Guriceel. 48:52
 39. Casharkii(42) Xadiithka 200-204 aad.Kitaabka mukhtasarul bukhaari.Guriceel. 53:58
 40. Casharkii(43) Xadiithka 205.220 aad.Kitaabka mukhtsarul bukhaari.Guriceel. 54:36
 41. Casharkii(44) Xadiitka 221-226 aad.Mukhtasarul bukhari,Guriceel 52:37
 42. 45 Cashar(45) Xadiithka 227-233 aad.Mukhtasarul bukhaari SH.Guriceel 1:09:35
 43. Casharkii(46) Xadiithka 234-245 aad.Kitaabka mukhtasarul bukhaari.SH.Guriceel 38:11
 44. Casharkii(47) Xadiithka 246-257 aad.Mukhtasarul bukhaari SH.Guriceel 52:40
 45. Casharkii(48) Xadiithka 258-274 aad.Mukhtasarul bukhaari.Guriceel. 52:42
 46. Casharkii(49) Xadiithka 275-285 aad.Mukhtasarul bukhaari.Guriceel. 58:03
 47. Casharkii(50) Xadiithka 286-294 aad.Kitaabka mukhtasarul bukhaari.Guriceel. 57:05