Tafsiir

Sheekh Muxamud Guriceel

 1. Sh,Maxamud Maxamad Cali shiik Casharkii (1)Eefadliga Quraan 33:28
 2. Faatixah. Sh. Maxamuud Maxama Suurat Al 44:49
 3. Naas & Suurat Al-Falaq & Suur Suurat An 39:58
 4. Masad. Sh. Maxamuud Maxmad Ca Suurat Al 43:49
 5. (005)Suurat An- Nasr & Suurat Al-Kaafiruun & Suurat Al-Kawthar.Sh. Maxamuud Maxmad Cali shiikhguriceel 38:13
 6. Maacuun & Suurat Quraysh.Sh.M Suurat Al 39:25
 7. Fiil & Suurat Al-Humazah & Su Suurat Al 40:35
 8. Takaathur & Suurat Al- Qaaric Suurat Al 41:04
 9. (009)Suurat Al-Caadiyaat-Suurat Az-Zalzalah,SH.Guriceel 42:50
 10. (010)Suurat Al-Bayyinah. Sh. Maxamuud Maxmad Cali shiikhguriceel. 39:43
 11. (011)Suurat Al-Qadr-Suurat Al-Calaq.SH.Guriceel 43:08
 12. (012)Suurat At-Tiin & Suurat Ash-Sharx.Sh.Mxamud Maxamad cali shiikhguriceel. 41:33
 13. (013)Suurat Ad-Duxaa. Sh.Maxamud Maxamad cali shiikhguriceel. 39:52
 14. (014)Suurat Al-Layl.Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhmaxamuud guriceel. 38:23
 15. (015)Suurat Ash- Shams. Maxamuud Maxamad Cali shiikhguriceel. 46:51
 16. (016)Suuarat Al-Balad . Sh. Maxamuud Maxamad Cali Shikikhmaxamuud guriceel 42:49
 17. (017)Suurat Al-Fajr-Aayada 26. Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhmaxamuud guricel 44:35
 18. (018)Suurat Al-Fajr 27-30. Sh.Maxamud Maxamad Cali shiikhguriceel. 37:12
 19. Ghaashiyah, Sh. Maxamuud Maxa Suurat Al 47:47
 20. Aclaa. Sh. Maxamuud Maxamad C Suurat Al 32:57
 21. (021)Suurat Adh- Dhaariq. Sh. Maxamuud Maxamuud Cali shiikhmaxamuud guriceel. 24:25
 22. (022)Suurat Al-Buruuj.Sh.Maxamuud Maxamad Cali shiikhguriceel. 48:05
 23. (023)Suurat Al-Inshiqaaq. Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikh maxamuud guriceel. 30:33
 24. (024)Suurat Al-Mudhaffifiin.Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhmaxamuud guriceel. 1:02:04
 25. (025)Suurat Al-Infidhaar.Sh.Maxamuud Maxamad Cali shiikhguriceel. 41:49
 26. Takwiir.Sh.Maxamuud Maxamuud Suurat At 40:04
 27. (027)Suurat Cabasa. Sh. Maxamuud Maxamed cali Sh. Maxamuud guriceel 43:59
 28. (028)Suurat An-Naazicaat-Aayada 33. Sh.Maxamuud Maxamad Cali Shiikhmaxamuud guriceel. 49:07
 29. (029)Suurat An-Naazicaat 34-16 Suurat An-Naba.Sh.Maxamud Maxamad Cali shiikhguriceel. 42:10
 30. (030)Suurat An-Naba 17-40.Sh.Maxamuud Maxmad Cali shiikhguriceel. 56:39
 31. Mursalaat- aayada 40. Sh. Max Suurat Al 41:46
 32. Mursalaat Aayada 41-4 aad Su Suurat Al 29:29
 33. Insaan Aayada 5aad-21aad. Sh Suurat Al 43:59
 34. Insaan Aayada 22 aad -31 aad Suurat Al 40:31
 35. Qiyaamah. Sh. Maxamuud Maxama Suurat Al 57:59
 36. (036)Suurat Al- Muddaththir -aayada 30. Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhmaxamuud guriceel. 42:36
 37. (036)Suurat Al-Muddaththir Aaayada 31-56aad. Sh. Maxamuud Guriceel. 32:56
 38. (037)Suurat Al-Muzzammil-aayada 14.Sh.Maxamuud Maxamad Cali shiikhmaxamuud guriceel. 33:59
 39. (038)Suurat Al-Muzzammil Aaayada 15-20aad. Sh. Maxamuud Guriceel. 40:16
 40. (039)Suurat Al-Jinn-Aayada 10.Sh.Maxamuud Maxamad Cali shiikhmaxamuud guriceel. 42:44
 41. Macaarij-18. Sh.Maxamuud Maxa Suurat Al 37:21
 42. Macaarij Aayada 19-44.Sh.Ma Suurat Al 43:40
 43. Qalam-32. Sh.Maxamuud Maxamad Suurat Al 56:25
 44. Qalam. Aayada 33- 52. Sh.Maxa Suurat Al 45:08
 45. Xaaqqah-18.Sh. Maxamuud Maxam Suurat Al 32:40
 46. Xaaqqah. Aayada 19-52. Sh.Max Suurat Al 44:06
 47. (051)Suurat Al-Mulk-Aayad 11.Sh. Maxamuud Maxamad Cali Shiikhguriceel. 34:39
 48. (052)Suurat Al-Mulk Aayada 12-30. Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhguriceel. 42:11
 49. (053)Suurat At-Taxriim- Aayada 5. Sh.Maxamuud Maxamad Cali Shiikhguriceel. 38:59
 50. (054)Suurat At- Taxriim Aayada 6-12. Sh. Maxamuud Maxamad cali Shiikhguriceel. 56:40
 51. (055)Suurat Adh-Dhalaaq -aayada 3 aad . Sh.Maxamuud Maxamad Cali Sh.Maxamuud Guriceel. 49:14
 52. (056)Suurat Adh- Dhalaaq Aayada 4-5.Sh. Maxamuud Maxamad Cali shiikhguriceel, 40:37
 53. (057)Suurat Adh-Dhalaaq Aayada 6 aad -12 aad. Sh. Maxamuud Guriceel. 33:41
 54. (058)Suurat At-Taghaabun -10aad. Sh, Maxamuud Guriceel. 31:31
 55. (059)Suurarat At-Taghaaabun aayada 11-18aad. Sh.Maxamuud Guriceel. 38:58
 56. (060) Suurat Al-Munaafiquun 1-8aad . Sh. Maxamuud Guriceel. 30:21
 57. (061)Suurat Al- Munaafiquun Aayada 9-11 aad . Sh. Maxamuud Guriceel. 31:03
 58. (062)Suurat Al-Jumucah 1-8aad. Sh. Maxamuud Guriceel. 31:15
 59. (063)Suurat Al-Jumucah Aayada 9aad-11aad. Sh. Maxamuud Guriceel. 30:17
 60. (064) Suurat As-Saff-aayada 6aad.Sh. Maxamuud Guriceel. 34:09
 61. (065)Suurat-As-Saff aayada 7aad-14 aad. Sh. maxamuud Guriceel. 34:53
 62. (066) Suurat Al-Mumtaxinah 1-3aad. Sh. Maxamuud Guriceel. 32:16
 63. (067)Suurat Al-Mumtaxinah 4-9aad. Sh. Maxamuud Guriceel. 26:48
 64. (068)Suurat Al-Mumtaxinah Aaayada 10-13 aad.Sh. Maxamuud Guriceel. 31:31
 65. (069)Suurat Al-Xashr-aayada 5aad.SH.Maxamuud Guriceel. 30:05
 66. (070) Suurat Al-Xashr Aayada 6-9aad. SH.Maxamuud Guriceel. 45:20
 67. (071) Suurat Al-Xashr Aayada 10-17aad Sh.Maxamuud Guriceel. 58:08
 68. (072) Suurat Al-Xashr Aayada18-24aad. SH.Maxamuud Guriceel. 38:22
 69. Suurat_Al_Mujaadalah_1_4_aad_SH_Guriceel.[1] 41:59
 70. Suurat_Al_Mujaadalah_Aayada_5_7_aad_SH_guriceel[1] 47:33
 71. Suurat_Al_Mujaadalaha_Aayada_8_13_aad_SH_Guriceel[1] 43:18
 72. Suurat_Al_Mujaadalah_Aayada_14_22aad_SH_Guriceel[1] 53:54
 73. (077)Suurat Al Alxadiid 1-6 aad SH Guriceel 33:12
 74. Suurat_Al_Xadiid_Aayda_7_11_aad_SH_Guricee[1] 30:29
 75. Suurat_Al_Xadiid_Aayda_12_19aad_Sh_Guriceel[1] 48:03
 76. Suurat_Al_Xadiid_Aayada_20_24_aad_SH_Guriceel[1] 59:10
 77. Suurat_Al_Xadiid_Aayada_25_29aad_SH_Guriceel[1] 31:57
 78. Suurat_Al_Waaqicah_1_26aad_SH_Guriceel[1] 30:41
 79. Suurat_Al_Waaqicah_Aayad_27_40aad_SH_Guriceel[1] 29:24
 80. Suurat_Al_Waaqicah_Aayada_41_56aad_SH_Guriceel[1] 30:37
 81. Suurat_Al_Waaqicah_Aayada_57_74_aad_SH_Guriceel[1] 39:13
 82. Suurat_Al_Waaqicah_Aayada_75_96_aad_SH_Guriceel[1] 43:19
 83. Suurat_Ar_Raxmaan_1_25aad_SH_Guriceel[1] 43:29
 84. Suurat_Ar_Raxmaan_Aayada_26_45aad[1] 33:13
 85. Suurat_Ar_Raxman_Aayad_46_78aad_Sh_Guriceel[1] 42:38
 86. Suurat_Al_Qamara_1_17_aad_Sh_Guriceel[1] 53:01
 87. Suurat_Al_Qamar_Aayada_18_32ad_SH_guriceel[1] 45:24
 88. Suurat_Al_Qamar_aayada_33_55ad_Sh_Guriceel[1] 40:51
 89. (093) Suurat_ An_najm_1_18 aad_SH_.Guriceel. sax ah 47:21
 90. Suurat_An_Najm_Aayada_19_32_aad_SH_Guriceel[1] 42:50
 91. Suurat_An_Najm_Aayada_33_62_aad_SH_Guriceel[1] 49:34
 92. Suurat_Adh_Dhuur_1_28_aad_SH_Guriceel[1] 53:44
 93. Suurat_Adh_Dhuur_Aayada_29_49_aad_SH_Guriceel[1] 43:03
 94. Suurat_ad_Daariyaat_1_23_aad_SH_Guriceel[1] 46:04
 95. Suurat_Ad_Daariyaat_Aayada_24_40_aad_SH_Maxamud_Guriceel[1] 51:51
 96. Suutar_Ad-Daariyat_Aayada_41_60_aad_SH_Maxamud_Guriceel[1] 51:48
 97. Suurarat_Qaaf_1_11aad_Sh_Guriceel[1] 30:50
 98. Suurat_Qaaf_Aayada_12_26_aad_SH_Guriceel[1] 43:55
 99. Suurat_Qaaf_Aayada_27_45_aad_SH_Guriceel[1] 51:16
 100. Suurat_Al_Xujuraat_1_9_aad_SH_Guriceel[1] 56:54
 101. Suurat_Al_xujurat_Aayada_10_12_aad_SH_Guriceel[1] 48:50
 102. Suutar_al_Xujuraat_Aayda_13_18_aad_SH_Guriceel[1] 25:22
 103. Suurat_Al_Fatx_1_10_aad_SH_Maxamud_Guriceel[1] 45:03
 104. Suurat_Al_Fatx_Aayada_11_24_aad_SH_Guriceel[1] 43:05
 105. Suurat_Al_Fatx_Aayada_25_29_aad_SH_Guriceel[1] 45:58
 106. Suurat_Muxamad_1_12_aad_SH_Guriceel[1] 41:53
 107. Suurat_Muxammad_Aayada_13_24_aad_SH_Maxamud_Guriceel[1] 56:24
 108. Suuta_Muxammad_Aayada_25_38_aad_SH_Maxamud_Guriceel[1] 49:31
 109. Suurat_Al_Axqaaf_1_8aad_Sh_Guriceel[1] 28:55
 110. Suurat_AL_Axqaaf_Aayada_9_14_aad_SH_Maxamud_Guriceel[1] 58:51
 111. Suurat_Al_Axqaaf_Aayda_15_19_aad_SH_Guriceel[1] 57:30
 112. Suurat_Al_Axqaf_Aayada_20_28_aad_SH_Guriceel[1] 47:03
 113. Suurat_Al_Axqaaf_Aayada_29_35_aad_SH_Guricel[1] 40:25
 114. Suurat_Al_Jaathiyah_1_20_aad_SH_Guriceel[1] 49:22
 115. Suutar_Al_Jaathyah_Aayada_21_37_aad_SH_Guriceel[1] 43:42
 116. Suurat_Ad_Dukhaan_1_9_aad_SH_Guriceel[1] 35:14
 117. Suurat_Ad_Dukhaan_Aayad_10_29_aad_Guriceel[1] 37:04
 118. (122) Suurat Ad-Dukhaan Aayada 30-59 aad.SH.Guriceel 50:12
 119. (123) Suurat Az-Zukhruf 1-25 aad.SH.Guriceel 56:40
 120. (124) Suurat Az-Zukhruf Aayada 26-44 aad.SH.Guriceel. 57:17
 121. (125) Suurat Az-Zukhruf Aayada 45-66 aad.SH.Guriceel 57:52
 122. (126) Suurat Az-Zukhruf Aayada 67-89 aad.Guriceel 51:13
 123. (127) Suurat Ash-Shuuraa 1-12 aad.Guriceel 41:46
 124. (128) Suurat ASh -Shuuraa 13-24 aad.Guriceel 56:48
 125. (129)Suurat Ash-Shuuraa 25-39 aad Guriceel 44:56
 126. (130) Suurat Ash-SHuuraa 40-53 aad.SH.Guriceel 1:02:26
 127. (131)Suurat Fussilat 1-18 aad.SH.Guriceel 56:13
 128. (132)Suurat Fussilat 19-36 aad.Guriceel. 54:33
 129. (133)Suurat Fussilat 37-54 aad.Guriceel. 54:48
 130. (134) Suurat Ghaafir 21-40 aad.Guriceel 50:00
 131. (135) Suurat Ghaafir 1-20 aad.Guriceel 49:51
 132. (136)Suurat Ghaafir 41-65 aad.Guriceel 46:24
 133. (137)Suurat Ghaafir Aayada 66-85 aad.SH.Guriceel 47:48
 134. (138 )Suurat Az-Zumar 1-9 aad.SH.Guriceel 58:20
 135. (139) Suurat Az-Zumar 10-31 aad Sh Guriceel. 1:06:28
 136. (140) Suurat Az-Zumar. 32-52 aad.Sh Guriceel. 1:05:42
 137. (141) Suurat Az-Zumar. 53-75 aad Sh.Guriceel 1:10:11
 138. (142) Suurat Saad 1-25 aad.SH.Maxamud Guriceel. 1:02:15
 139. (143) Suurat Saad 26- 44 aad. Sh.Maxamud Guriceel 1:12:58
 140. (144) Suurat Saad 45-88 aad Sh.maxamud Guriceel 1:12:21
 141. (145) Suurat As-Saaffaat 1-49 aad.SH.Guriceel 1:01:32
 142. (146) Suurat As-Saaffaat 50-122 aad Sh.Maxamud Guriceel 1:07:26
 143. (147) Suurat As-Saaffaat 123- 182 aad. Sh Mxamud Guriceel 58:20
 144. (148) Suurat Yaasiin 1-12 aad. SH.Maxamud Guriceel 1:05:11
 145. (149)Suurat Yaasiin 13-35 aad. SH.Guriceel. 55:34
 146. (150) Suutar Yaasiin 36-58 aad Sh.Guriceel 41:13
 147. (151) Suurat Yaasiin 59- 83 aad Sh.Guriceel 50:33
 148. (152) Suurat Faadhir 1-14 aad.SH.Guriceel 46:58
 149. (153) Suurat Faadhir 15- 31 aad Sh .Guriceel 46:18
 150. (154) Suurat Faadhir 32- 45 aad,SH Guriceel 44:30
 151. (155) Suurat Saba 1-14 aad SH.Guriceel 44:11
 152. (156) suurat saba 15-30 aad SH-Guriceel 52:05
 153. (157) Suurat saba 31-54 aad Guriceel 56:11
 154. (158) Suurat Al-Axzaab 1-11 aad.SH.Guriceel 56:52
 155. (159) Suurat Al-Axzaab 12-27 aad.SH.Guriceel 57:11
 156. (160) Suurat Al-Axzaab 28-40 aadSH.Guriceel 1:03:42
 157. (161) Suurat Al-Axzaab 41-52 aad.SH guriceelL. 57:28
 158. (162) Suurat Al-Axzaab 53-58 aad. SH.Guriceel 58:20
 159. (163) Suurat Al-Axzaab 59- 73 aad.SH.GuRiceel 49:25
 160. (164)Suurat As-sajdah 1-30 aad. SH.Guriceel 1:23:50
 161. (165) Suurat Luqmaan 1-19 aad SH.Guriceel 1:01:03
 162. (166) Suurat Luqmaan 20-34 aad.SH.Guriceel 49:31
 163. (167) Suurat Ar-Ruum 1-25 aad guriceel 43:10
 164. (168) Suurat Ruum 26-40 aad SH.Guriceel 39:59
 165. (169) Suurat Al-Cankabuut 1-27 aad sh. Guriceel 1:09:06
 166. (169) Suuarat Ar-Ruum 41-60 aad Guriceel 48:29
 167. (170) Suurat Al-Cankabuut 28-45 aad SH.Guriceel 1:00:33
 168. (171) Suurat Al-Cankabuut 46-69 aad,SH.Guriceel 53:55
 169. (172)Suurat Al-Qasas 1-13 aad sh.guriceel 53:54
 170. (173) Suurat Al-Qasas 14-28 aad sh .guriceel 1:15:18
 171. (174) Suurat Al-Qasas 29-50 aadSH.Guriceel. 1:09:39
 172. (175) Suurat Al-Qasas 51-75 aad. SH.Guriceel. 1:00:28
 173. (176) Suuratul Qasaas 76-88 aad.Guriceel. 52:11
 174. (177) Suurat An-Naml 1-19 aad SH.Maxamud Guriceel. 42:40
 175. (178) Suurat An-Naml 20-44 aad SH.Guriceel 59:57
 176. (179)uurat An-Naml 45-81 aad SHMaxamud Guriceel. 1:02:44
 177. (180)Suurat An-Naml 82-93 aad.SH.Guriceel 59:32
 178. (181) Suurat Ash-Shucaraa 1-68 aad.SH.Guriceel. 1:17:55
 179. (182) Suurat Ash-SHucaraa 69-140 aad.SH.Guriceel 1:06:55
 180. (183) Suurat Ash-Shucaraa 141-191 aad.SH.Guriceel. 59:23
 181. (184) Suurat Ash--Shucaraa 192-227 aad.SHiGuriceel. 1:05:49
 182. (185) Suurat Al-Furqaan 1-20 aad SH.Guriceel 1:04:28
 183. (186) Suurat Al-Furqaan 21-34 aad SH.Guriceel 52:15
 184. (187) Suurat Al-furqaan 35-62 aadSH.Guriceel. 1:02:14
 185. (188) Suurat Al-Furqaan 63-77aad SH.Guriceel 1:02:56
 186. (189) Suurat An-Nuur 1-10 aad.SH.Guriceel. 45:44
 187. (190) Suurat An-Nuur 11-26 aad.SH.Guriceel 53:59
 188. (191) Suurat An.Nuur 27-34 aad.SH.Guriceel 1:10:15
 189. (192) Suurat An-Nuur 35-52 aad SH.Guriceel 1:04:16
 190. (193) Suurat-An-Nuur 53-64 aad SH.Guriceel 1:09:37
 191. (194) Suurat Al-Mu.minuun 1-30 aad. SH.Guriceel 1:06:52
 192. (195) Suurat Al-Mu,minuun 31-74 aadSH.Guriceel 1:19:06
 193. (196) Suurat Al-mu, minuun 75-118 aad.GUriceel 58:52
 194. (197)Suurat Al-Xajji 1-18 aad. Guriceel. 1:01:53
 195. (198)Suurat Al-Xajji 19-37 aad.Guriceel 1:02:43
 196. (199)Suurat Al-Xajj 38-57 aad.Guriceel 48:01
 197. (200) Suurat Al-Xajj 58-78 aad SHGuriceel 46:44
 198. (201)Surat AL-Anbiyaa 1-29 aad SH.Guriceel 1:04:01
 199. (202) Surat Al- Anbiyaa- 30-50 aad.SH.Guriceel 49:32
 200. (203) Suratu Anbiya 51-82 aad.SH.Guriceel 59:07
 201. (204) Suurat Al-Anbiyaa 83-112 aad.SH.Guriceel 1:06:52
 202. (205) Suurat Dhaahaa 1-23 aad.SH.Guriceel 46:37
 203. (206) Suurat Dhaahaa 24-82 aad SH Maxamuud Guriceel sax 54:07
 204. (207) Suurat Dhaahaa 83-110 aad. Sh Guriceel. 58:42
 205. (208) Suurat Dhaahaa 111-135aad.SH.Guriceel. 1:00:09
 206. (209)Suurat Maryam 1-21 aad.SHGuriceel. 39:40
 207. (210) Suurat Maryam 22-40 aad.SH.Guriceel 47:22
 208. (211) Suurat Maryam 41-65 aad.SH.Guriceel 1:07:40
 209. (212) Suurat Maryam 66-98 aad.SH.Guriceel 44:08
 210. (213) Suurat Al-Kahf 1-15 aad sh.Guriceel. 42:06
 211. (214) Suurat Al-Kahf 16-31 aad.SH.Guriceel. 1:01:41
 212. (215) Suurat Al-Kahf 32-49 aad. SH.Guriceel. 48:56
 213. (216) Suurat Al-Kahf 50-70 aad.SH.Guriceel. 1:04:33
 214. (217) Suurat Al-Kahf 71-82 aad. Sh.Guriceel. 40:47
 215. (218) Suurat Al-Israa 1-22 aad.SH.Guriceel 1:06:14
 216. (219) Suurat Al-Israa 23-49 aad.SH.Guriceel. 1:13:50
 217. (220) Suurat Al-Israa 50-69 aad. Guriceel. 1:07:29
 218. (221) Suurat Al-Israa 70-89 aad.SH.Guriceel 45:11
 219. (222) suurat Al-Israa 90-111 aad.Guriceel. 51:02
 220. (223) Suurat An-Naxl 1-29 aad.SH.Guriceel. 1:06:05
 221. (224) Suurat-An-Naxl 30.50 aad.SH.Guriceel. 49:09
 222. (225) Suurat An-Naxl 51-74 aad.Guriceel. 1:08:01
 223. (226) Suurat An-Naxl 75-96 aad. Guriceel 56:27
 224. (227) Suurat An-Naxl 97-128 aad.SHGuriceel 1:18:11
 225. (228) Suurat Al-Xijr 1-44 aad.SH.Guriceel 1:07:51
 226. (229) Suurat Al-Xijr 45-99 aad.SH.Guriceel 1:15:28
 227. (230 ) Suurat Ibraahiim 1-23 aad SH,Guriceel. 1:01:31
 228. (231 )Suurat Ibraahim 24-52 aad Guriceel 1:04:17
 229. (232) Suurat Ar-Racd 1-18 aad.Guriceel. 1:13:57
 230. (233) Suurat Ar-Racd 19-43 aad SH.Guriceel. 1:04:28
 231. (234) Suurat Yuusuf 1-29 aad.SH.Guriceel. 1:18:41
 232. (235) Suurat Yuusuf 30-52 aad.SH.Guriceel. 1:25:29
 233. (236) Suurat Yuusuf 53-81 aad. SH.Guriceel. 1:26:04
 234. (237) Suurat Yuusuf 82-111 aad.SH.guriceel 1:21:26
 235. (238) Suurat Huud 1-24 aad.Guriceel 51:38
 236. (239) Suurat Huud 25-49 aad.SH.Guriceel 1:17:12
 237. (240) Suurat Huud 50-83 aad.Guriceel 1:28:56
 238. (241) Suurat Huud 84-123 aad.SH.Guriceel 1:15:33
 239. (242) Suurat Yuunus 1-20 aad.SH.Guriceel. 1:12:54
 240. (243) Suurat Yuuns 21-47 aad.SH.Guriceel. 1:06:58
 241. (244) Suurar Yuunus 48-74 aad.SH.Guriceel. 1:15:03
 242. (245) Suurat Yuunus 75-109 aad.SH.GUriceel. 1:09:23
 243. (246) Suurat At-Tawbah 1-22 aad.SH.Guriceel. 1:07:07
 244. (247) Suurat At-Tawbah 23-37 aadSH.Guriceel. 1:12:42
 245. (248) Suurat At-Tawbah 28-59 aad.SH.Guriceel. 1:02:21
 246. (249)Suurat -At-Tawbah 60-74 aad.SH.Guriceel. 1:04:09
 247. (250) Suurat-At-Tawbah 75-93 aad.SH.Guriceel. 1:03:03
 248. (251) Suurat At-Tawbah 94-110 aad.SH.Guriceel. 1:07:22
 249. (252) Suurat At-Tawbah 111-129 aad.SH.Guriceel 1:05:03
 250. (253) Suurat Al-Anfaal 1-14 aad.SH.Guriceel. 51:18
 251. (254) Suurat Al-Anfaal 15-32 aad.SH.Guriceel. 1:05:17
 252. (255) Suurat Al-Anfaal 33-51 aad.SH.Guriceel. 1:01:03
 253. (256) Suurat Al-Anfaal 52-75 aad.SH.Guriceel 1:09:40
 254. (257) Suurat Al-Acraaf 1-25 aad SH.Guriceel 1:00:39
 255. (258) Suurat Al-Acraaf 26-43 aad.SH.Guriceel 1:03:09
 256. (259) Suurat Al-Acraaf 44-58 aad SH.Guriceel 1:00:45
 257. (260) Suurat Al-Acraaf 59-87 aad.SH.Guriceel 1:02:49
 258. (261) Suurat Al-Acraaf 88-116 aad.Sh.Guriceel 1:08:06
 259. (262) Suurat Al-Acraaf 117-137 aad.SH.Guriceel 1:00:07
 260. (263) Suurat Al-Acraaf 138-154 aad.Sh.Guriceel 1:08:00
 261. (264) Suurat Al-acraaf 155-166 aad.SH.Guriceel 58:23
 262. (265) Suurat Al-Acraaf 167-186 aad.SH Guriceel 1:00:52
 263. (266) ) Suurat Al-Acraaf 187-206 aad.SH Guriceel 1:03:52
 264. (267) Suurat Al-Ancaam 1-18 aad.SH.Guriceel 53:03
 265. (268) Suurat Al-Ancaam 19-35 aad.SH.Guriceel 59:33
 266. (269) Suurat Al-Ancaam 36-58 aad SH.Guriceel 1:01:11
 267. (270) Suurat Al-Ancaam 59-73 aad SH.Guriceel 1:01:39
 268. (271) Suurat Al-Ancaam 74-94 aad SH.Guriceel 1:01:14
 269. (272) Suurat Al-Ancaam 95-110 aad SH.Guriceel 58:32
 270. (273) Suurat Al-Ancaam 111-126 aad Sh.Guriceel 1:00:17
 271. (274) Suurat ancaan 127-137 aad.sh.guriceel 1:01:17
 272. (275) Suurat Al-Ancaam 138-150 aad SH.Guriceel 1:00:05
 273. (276) Suurat Al-Ancaam 151.165 aad.SH.Guriceel 1:02:42
 274. (277) Suurat Al-Maa,idah 1-5 aad.SH.Guriceel 59:55
 275. (278) Suurat Al-Maa,idah 6-17 aad.SH.Guriceel 1:02:15
 276. (279) Suurat Al-Maa,idah 18-26 aad.SH.Guriceel 59:43
 277. (280) Suurat Al-Maa.idah 27-40 aad. SH.Guriceel 1:06:47
 278. (281) Suurat Al-Maa, idah 41-50 aad SH.Guriceel 1:01:18
 279. (282) Suurat Al-Maaidah 51-66 aad SH.Guriceel 1:05:09
 280. (283) Suurat Al-Maaidah 67-81 aad SH.Guriceel 1:00:07
 281. (284) Suurat Al-Maaidah 82-92 aad SH.Guriceel 1:02:51
 282. (285) Suurat Al-Maaidah-93-104 aad.SH-Guriceel 1:02:29
 283. (286) Suura Al-Maaidah 105-120 aad.SH.Guriceel 1:00:21
 284. (287) Suurat An-Nisaa 1-10 aad SH.Guriceel 1:06:13
 285. (288) Suurat An-Nisaa 11-16 aad SH.Guriceel 1:07:51
 286. (289) Suurat An-Nisaa 17-23 aad.SH.Guriceel 1:08:10
 287. (290) Suurat An-Nisaa 24-34 aad.SH Guriceel 1:12:12
 288. (291) Suurat An-Nisaa 35-48 aad SH.Guriceel 1:05:50
 289. (292) Suurat -Nisaa 49-62 aad SH.Guriceel 1:07:55
 290. (293) Suurat Nisaa 63-79 aadSH.Guriceel 1:04:26
 291. (294) Suurat An-Nisaa 80-91 aad Sh.Guriceel 58:23
 292. (295) Suurat An-Nisaa 92-99 aad SH.Guriceel 1:00:05
 293. (296) Suurat An-Nisaa 100-113 aad.Sh.Guriceel 1:03:43
 294. (297) Suurat An-Nisaa 114-126 aad.SH.Guriceel 1:00:34
 295. (298) Suurat An-Naas 127-140 aad.SH.Guriceel 1:01:45
 296. (299) Suurat An.Nisaa 141-155 aad SH.Guriceel 1:00:43
 297. (300) Suurat An-Nisaa 156-176 aad.SH.Guriceel 1:14:40
 298. (301) Suurat Aali-Cimraan 1-6 aad SH.Guriceel 1:04:02
 299. (302) Suurat Aali-Cimraan 7-13 aad.SH.Guriceel 1:06:45
 300. (303) Suurat Aali-Cimraan 14-25 aad.SH.Guriceel 1:02:16
 301. (304) Suurat Aali -Cimraan 26-37 aad.SH.Guriceel 1:03:49
 302. (305) Suurat Aali -Cimraan 38-44 aad SH.Guriceel 59:57
 303. (306) Suurat Aali -Cimraan 45-63 aad.SH.Guriceel 1:03:00
 304. (307) Suura Aali-Cimraan 64-80 aad SH.Guriceel 1:07:37
 305. (308) Suurat Aali-Cimraan 81-97 aad.SH.Guriceel 1:03:33
 306. (309) Suurat Aali-Cimraan 98-117 aadSH.Guriceel 59:51
 307. (310) Suurat Aali-Cimraan 118-134 aad SH.Guriceel 1:08:22
 308. (311) Suurat Aali-Cimraan 135-153 aad.SH.Guriceelsax waakan 1:01:06
 309. (312) Suurat Aali -Cimraan 154-172 aad SH.Guriceel 1:09:43
 310. (313) Suurat Aali-Cimraan173-182 aad SH.Guriceel 1:00:44
 311. (314) Suurat Aali-Cimraan 183-200 aad.SH.Guriceel 59:38
 312. (315) Suurat Al-Baqara 1-7 aad. SH.Guriceel 1:00:20
 313. (316) Suurat Al-Baqara 8-20 aad Sh.Guriceel 1:03:33
 314. (317) Suurat Al-Baqarah 21-30 aad.SH.Guriceel 1:00:16
 315. (318) Suurat Al-Baqarah 31-43 aad SH.Guriceel 1:03:38
 316. (319) Suurat -Baqarah 44-48 aad Sh.Guriceel 1:04:21
 317. (320) Suurat Al-Baqarah 49-56 aad Sh Guriceel 1:00:24
 318. (321) Suurat Al-Baarah 57-66 aad Sh.Guriceel 1:05:46
 319. (322) Suurat Al-Baqara 67-78 aad SH.Guriceel 1:02:49
 320. (323) Suurat Al-Baqara 79-88 aad.SH.Guriceel 1:03:36
 321. (324) Suurat Al-Baqarah 89-101 aad Sh.Guriceel 1:01:59
 322. (325) Suurat Al-baqarah 102-106 aad Sh.Guriceel 1:01:48
 323. (326) Suurat Al-Baqrah 107-123 aad.SH.Guriceel 1:12:53
 324. (327) Suurat Al-Baqrah.124-137 aad. SH.Guriceel 1:04:02
 325. (328) Suurat Al-Baqrah 138-145 aad.SH.Guriceel 1:01:56
 326. (329) Suurat Al -Baqarah 146-157 aad SH.Guriceel1 1:03:11
 327. (330) Suurat Al-Baqrah 158-169 aad SH.Guriceel 1:03:39
 328. (331) Suurat Al-Baqarah 170-177 aad. SH.Guriceel 1:01:17
 329. (332) Suurat Al-Baqrah 178-185 aad.SH.Guriceel 1:01:21
 330. (333) Suurat Al-Baqara 186-195 aad.SHGuriceel 59:52
 331. (334) Suurat Al-Baqra 196-203 aad.SH,guriceel 59:54
 332. (335) Suurat Al-Baqra 204-216 aad SH.Guriceel 1:00:11
 333. (336) Suurat Al.Baqara 217-225 aad.SH.Guriceel 1:14:12
 334. (337) Suurat Al-Baqra 226-230 aad SH.Guriceel 1:09:23
 335. (338) Suura Al-Baqra 231-237 aad SH.Guriceel 1:08:37
 336. (339) Suurat Al-Baqra 238-252 aad SH.Guriceel 1:07:04
 337. (340) Suurat Al-Baqra 253-259 aad SH Guriceel 1:00:59
 338. (341) Suurat Al-Baqra 260-267 aad.SH Guriceel 59:54
 339. (342) Suurat Al-Baqra 268-281 aad SH.Guriceel 1:14:00
 340. (343) Suurat Al-Baqra 282-286 aad SH.Guriceel 1:01:57