Tafsiirka Sheekh M. Guuleed

 1. 001 Suuratu Ibraahiim Aayadda 1 aad ilaa 11 Fadiilatu Sheikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:04:01
 2. 002 Suuratu Ibraahiim aayadda 11 ilaa 23 Fadiilatu Sheikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:04:01
 3. 004 Suuratu Ibraahiim Aayada 38 ad iaa aakhirka Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwalidihi wamashaa,ikhihi 1:06:30
 4. 005 Suuratu AL. xijri Aayada 1aa ilaa15 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,khihi 51:01
 5. 006 Suuratu AL. Xujir Aayadda 16 aad ilaa 35 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:05:32
 6. 007 Suuratu AL. Xujur aayadda 47 aad ilaa 66 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:07:41
 7. 008 Suuratu AL.xijri Aayadda 46 aad ila aakhirka Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 54:33
 8. 009 Suuratu Naxlli Aayadda 1 aad ilaa 9 Fadiilatu SHeikh aaamuhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:08:03
 9. I. Suuratu Al. Naxli Aayada 10 Aayada Ilaa 23 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:01:26
 10. 011 Suuratu AL. Naxli Aayadda 23 aad 34 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:38
 11. 012 Suuratu AL. Naxli AAyada34 ilaa 46 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:05:01
 12. 013 Suuratu Al. naxli aayada 46 ilaa 59 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah Wamashaa,ikhihi 51:25
 13. 014 Suuratu Al. naxli ayada 60 ilaa 69 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:05:11
 14. 015 Suuratu AL. Naxli Aayadda 69 ilaa 86 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:04:01
 15. 016 Suuratu AL. Naxli Aayadda 86 ilaa 95 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 51:37
 16. 017 Suuratu AL. Naxli Aayadda 97 ilaa 111 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahulaah Waliwalidihi Wamashaa,ikhihi 1:01:49
 17. 018 Suuratu AL. Naxli Aayadda 111 aad ilaa 119 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahulaah Waliwaalidihi Wamashaa,khikhi 57:02
 18. 019 Suuratu AL. Naxli Aayadda 119 ilaa aakhirka Fadiilatu Sheikh Muhamed Guuleed Raximahulaaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 18:13
 19. 020 Suuratu AL. Israa aayadda 1 aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahulaah Waliwaalidihi Wamashaa,khihi 1:04:13
 20. 021 Suuratu AL Israa aayadda 2 aad ilaa 13 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahulaah Waliwaalidihi Wamashaa,khihi 1:04:34
 21. 022 Suuratu AL. Israa aayadda 14 aad ilaa 27 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahulaah Waliwalidihi Wamashaa,ikhihi 56:33
 22. 023 Suuatu AL. Israa Aayadda 27 ilaa 54 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahilaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:41
 23. 024 Suuratu AL. Israa Aayadda 54 aad ilaa 80 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:02:45
 24. 025 Suuratu AL. Israa aayadda 80 ilaa 83 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 29:34
 25. 026 Suuratu AL. Kahfi Aayadda 1 aad ilaa 12 Fadiilatu SHeikh Muhamed guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:01:43
 26. 027 Suuratu AL. Kahfi Aayadda 12 aad ilaa 21 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,khihi 1:03:02
 27. 028 Suuratu AL. Kahfi Aayadda 21 aad ilaa 31 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,khihi 59:54
 28. 029 Suuratu Al.kahfi aayda 31 ilaa 48 Fadiilatu sheikh Muhmaed Guuleed Raximahullaah waliwaalidsihi Wamashaa,ikhihi 1:03:24
 29. 030 Suuratu Al.kahfi aayda 48 ilaa 63 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:07:42
 30. 031 Suuratu Al. kahfi aayda 63 ilaa 83 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 55:24
 31. 032 Suuratu AL. Kahfi Aayadda 83 ilaa 105 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:07:05
 32. 033 Suuatu AL. Kahfi Aayadda 105 ilaa aakhirka Fadiilatu SHeikh Muhmaed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 13:06
 33. 034 Suuratu Maryam Aayadda 1 aad ilaa 8 Fadiilatu SHeikh muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 52:58
 34. 035 Suuratu Maryam aayadda 9 aad ilaa 23 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:01:34
 35. 036 Suuratu Maryam aayadda 23 aad ilaa 36 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaa Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:00:53
 36. 037 Suuratu Maryam Aayadda 36 aad ilaa 51 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalididhi wamasha,ikhihi 1:01:56
 37. 038 Suuratu Maryam Aayadda 51 aad ilaa 58 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:01:40
 38. 039 Suuratu Maryam Aayadda 58 aad ilaa 66 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 59:26
 39. 040 Suuratu Maryam Aayadda 67 ilaa 76 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 39:15
 40. 041 Suuratu Maryam Aayadda 76 aad ilaa 87 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahulaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:01:40
 41. Suratul Maryam Aayada 88 Aad Ilaa Daha 4 fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:27
 42. 043 Suuratu Daaha aayada 133 Ilaa Suuratu Anbiyaa aayada 6aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:02:12
 43. 044 Suuratu Daahaa Aayadda 4 Aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 48:30
 44. 045 Suuratu Daahaa Aayadda 5 aad ilaa 15 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:26
 45. 046 Suuratu Daahaa Aayadda 53 046 Suuratu Daahaa Aayadda 53 1:03:56
 46. 047 Suuratu Daaha Aayada 65 Ilaa 77 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,khihi 1:03:16
 47. 048 Suratu Dahaa Aayda 77 ilaa 87 Fadiilatu Sheikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,khihi 1:03:19
 48. 049 Suuratu daahaa 87 Aad ilaa 98 Fadiilatu SHeikh Muhmaed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:02:43
 49. 050 Suuratu Daahaa Aayadda 98 ilaa 108 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:10:01
 50. 051 Suuratu Daahaa Aayadda 108 ilaa 115 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:09:21
 51. 052 Suuratu Daahaa Aayadda 115 ilaa 124 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:10:58
 52. 053 Suuratu Daahaa Aayadda 124 ilaa 132 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:13:51
 53. 8a.suuratu Anbiyaa 1aad ilaa 6aad fadiilatu Sheikh Muxammed Guuleed (Raximahulaahu waliwaalidayhi) 53:27
 54. 055 Suuratul Anbiyaa Aayada 6aad Ilaa 17aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:33
 55. 056 Anbiyaa Aayadda 17aad Ilaa 29aad Fadiilatu SHeikh Muhamed guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:37
 56. 057 Anbiyaa Aayadda 30aad Ilaa 35aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah awaliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 57:24
 57. 058 Anbiyaa Aayadda 35aad Ilaa 40aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah awaliwaaldihi Wamahsaa,ikhihi 35:33
 58. 059 Anbiyaa Aayadda 41aad Ilaa 46aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:51
 59. 060 Anbiyaa Aayadda 46aad Ilaa 58aad Fadiilatu SHeikh Muhmamed Guuleed raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:40
 60. 061 Anbiyaa Aayadda 58aad Ilaa 72aad Fadiilatu Sheikh Muhmaed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:01:08
 61. 062 Suuratul Anbiyaa Aayadda 062 Suuratul Anbiyaa Aayadda 1:03:29
 62. 063 Anbiyaa Aayadda 82aad Ila 063 Anbiyaa Aayadda 82aad Ila 1:01:06
 63. 064 Xajj Aayada 1aad Ilaa 5aa 064 Xajj Aayada 1aad Ilaa 5aa 1:03:33
 64. 065 Xajj Aayada 5aad Ilaa 17a 065 Xajj Aayada 5aad Ilaa 17a 1:03:17
 65. 066 Xajj Aayada 17aad Ilaa 25 066 Xajj Aayada 17aad Ilaa 25 1:02:11
 66. 067 Xajj Aayada 25aad Ilaa 30 067 Xajj Aayada 25aad Ilaa 30 22:55
 67. 068 Xajj Aayada 30aad Ilaa 35 068 Xajj Aayada 30aad Ilaa 35 1:03:36
 68. 069 Xajj Aayada 35aad Ilaa 40 069 Xajj Aayada 35aad Ilaa 40 1:03:17
 69. 070 Xajj Aayada 40aad Ilaa 52 070 Xajj Aayada 40aad Ilaa 52 1:03:34
 70. 071 Xajj Aayada 52aad Ilaa 63 071 Xajj Aayada 52aad Ilaa 63 1:03:46
 71. 072 Xajj Aayada 63aad Ilaa 70 072 Xajj Aayada 63aad Ilaa 70 1:03:40
 72. 073 Xajj Aayada 70aad ilaa 75 073 Xajj Aayada 70aad ilaa 75 1:03:37
 73. 074 Xajj Aayada 75aad Ilaa Dh 074 Xajj Aayada 75aad Ilaa Dh 38:46
 74. 075 Mu'minuun Aayada 1aad Ila 075 Mu'minuun Aayada 1aad Ila 59:57
 75. 076 Mu'minuun Aayada 12aad Il 076 Mu'minuun Aayada 12aad Il 1:03:49
 76. 077 Mu'minuun Aayada 21aad Il 077 Mu'minuun Aayada 21aad Il 1:02:24
 77. 078 Mu'minuun Aayada 27aad Il 078 Mu'minuun Aayada 27aad Il 38:47
 78. 079 Mu'minuun Aayada 31aad Il 079 Mu'minuun Aayada 31aad Il 1:02:03
 79. 080 Mu'minuun Aayada 43aad Il 080 Mu'minuun Aayada 43aad Il 1:02:10
 80. 081 Mu'minuun aayada 61 ilaa 081 Mu'minuun aayada 61 ilaa 1:02:27
 81. 082 muminuun aayda 98 ilaa 11 082 muminuun aayda 98 ilaa 11 56:24
 82. 083 Namli aayada 27aad ilaa 083 Namli aayada 27aad ilaa 1:03:41
 83. 084 Namli aayada 40aad Ilaa 5 084 Namli aayada 40aad Ilaa 5 1:03:48
 84. 085 Namli aayada 54aad Ilaa 6 085 Namli aayada 54aad Ilaa 6 1:03:48
 85. 086 Namli aayada 65 aad Ilaa 086 Namli aayada 65 aad Ilaa 1:03:43
 86. 087 Namli aayada 82 Ilaa Dham 087 Namli aayada 82 Ilaa Dham 1:03:37
 87. 088 AL. Qasas Aayadda 1 aad ilaa 8 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:50
 88. 089 AL. Qasa aayadda 8 aad ilaa 15 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:30
 89. 090 AL. Qasa Aayadda 16 aad ilaa 23 fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:06
 90. 091 AL. Qasas Aayadda 24 ilaa 30 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:34
 91. 092 AL Qasas Aayada 31aad ilaa 40 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:35
 92. 093 AL. Qasas Aayadda 41 ilaa 46 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:18
 93. 094 AL. Qasas Aayadda 47 aad ilaa 57 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:05
 94. 095 AL. Qasas Aayadda 58 ilaa 63 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah Waliwalidihi Wamshaa,ikhihi 1:02:42
 95. 096 AL. Qasas Aayadda 64 aad ilaa 75 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximhullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:17
 96. 097 AL Qasas Aayadda 76 ilaa 81 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:02
 97. 098 AL. Qasas Ayadda 82 aad ilaa Aakhirka Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:02:49
 98. 099 Cankabuut Aayadda 1 aad ilaa 8 Fadiilatu SHeikh MUhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:01:14
 99. 100 Cankabuut Aayadda 9 aad ilaa 15 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:02:42
 100. 101 Cankabuut Aayadda 16 aad ilaa 27 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahulaah Waliwalidihi Wamashaa,ikhihi 1:02:55
 101. 102 Cankabuut Aayadda 28 ilaa 33 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwalidihi wamashaa,ikhihi 1:00:34
 102. 103 Cankabuut aayadda 45 ilaa 46 fFadiilatu SHeikh MUhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:35
 103. 104 Cankabuut Aayadda 47 aad ilaa 58 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah wali waalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:18
 104. 105 Cankabuut Aayadda 59 aad ilaa aakhirka Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:12:45
 105. 106 Ruum Aayadda 1 aad ilaa 8 Fadiilatu SHeikh MUhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 54:55
 106. 107 Ruum Aayadda 18 aad ilaa 25 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:05
 107. 108 Ruum aayada 26aad ilaa 29aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:04:49
 108. 109 Ruum Aayadda 30 aad ilaa 35 aad Fadiilatu SHeikh MUhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:04:32
 109. 110 Ruum ayaada 36 Ilaa 41 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:04:24
 110. 111 Ruum Aayadda 42 aad ilaa 46 aad fadiilatu SHeikh Muhamed guuleed Raximahulaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:38
 111. 112 Ruum Aayadda 47 aad ilaa 54 aad Fadiilatu SHeikh MUhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:32
 112. 113 Ruum Aayadda 55 aad ilaa Luqmaan 3 aad fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:21
 113. 114 Luqmaan Aayadda 4 aad ilaa 11 aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:02:58
 114. 115 Luqmaan Aayada 12 aad ilaa 14 Gadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:19
 115. 116 Luqmaan Aayada 15 aad ilaa 20 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:20
 116. 117 Luqmaan AAyada 21 aad ilaa 29 Fadiilatu SHeikh Muhmed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihio Wamashaa,ikhihi 1:03:50
 117. 118 Luqmaan Aayadda 30 aad ilaa 43 fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:09:04
 118. 119 Sagdi Aayadda 1 aad ilaa 4 Fadiilatu Sheikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 57:35
 119. 120 Sagda Aayadda 5 aad ilaa 10 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi washaa,ikhihi 1:03:16
 120. 121 Sagda Aayadda 11 aad ilaa 17 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:16
 121. 122 Sagda Aayadda 18 aad ilaa 30 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 55:37
 122. 123 AL. Axsaab Aayadda 42 aad ilaa 49 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamahsaa,ikhihi 1:03:50
 123. 124 Axzaab Ayaada 50 Ilaa 52 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:41
 124. 125.AL.axzaab aayada 53 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:58
 125. 126-Al axzab ayada 53--54 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:53
 126. 127-Al axzab ayada 55 Fadiilatu SHeikh MUhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:01:21
 127. 128 Al axzab ayada 56 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:41
 128. 129 Al axzab ayada 57aad ilaa63 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:42
 129. 130 Al axzab ayada 64aad ilaa aayada 72 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:25:31
 130. 131 AL. Axsaab Aayadda 1 aad ilaa 4 fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:04:07
 131. 132 AL. Axsaab Aayadda 5 aad ilaa 8 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahulaah Waliwaalidihi Wamashaa,khihi 1:03:58
 132. 133 Axzaab aayda 9aad ilaa 15aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:55
 133. 134 al ax zaab aayada 16aad ilaa 20aad Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:42
 134. 135 AL. AXsaab Aaydda 21 aad ilaa 27 Fadiilatu SHeikh MUhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi wamasha,ikhihi 1:03:52
 135. 136 AL.Axsaab aayadda 28 aad ilaa 33 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raximahullaah Waliwaalidihi Wamashaa,ikhihi 1:03:29
 136. 137 AL. Axsaab Aayadda 34 aad ilaa 35 Fadiilatu SHeikh Muhamed Guuleed Raxmahullaah Waliwaalidihi wamashaa,ikhihi 1:03:15