X-Saxaba Sh. Cabdullaahi Salaad

 1. 1-Xamza Binu Cabdulmudhalib 51:58
 2. 2-Xudeyfata bin Yamaani 23:08
 3. 3-Camaar Bin Yaasir 22:11
 4. 4.Zuhaib Al-Rumi 25:14
 5. 5.Camar Bin Umaya 23:41
 6. 6. Asmaa Bintu Yaziid 18:55
 7. 7. Salmaan Al-faarisi 31:31
 8. 8. Umu salama 20:59
 9. 9.Abii Darri Algafaari 31:57
 10. 10.Al-Miqdaad Bin Camar 21:34
 11. 11. Bilaal Bin Rabaax 26:45
 12. 12. Bilaal Bin Rabaax Qayb.2aad 12:27
 13. 13. Cabdullaahi Bin Mascuud 22:17
 14. 14. Anas Bin Maalik 35:24
 15. 15- Jacfar Bin abii Dhaalib 40:58
 16. 16- Jaabir Bin Cabdillaahi 24:07
 17. 17- Thabit Bin Qays 24:33
 18. 18- Cabdullaahi Bin Salaam Bin Xaarith 21:37
 19. 19- Cadhiyi Bin Xaatimu Dhaa´i 22:34
 20. 20- Khabaab Bin Arit 25:20
 21. 21- Cabdullaahi Ibnu Cabbaas 25:46
 22. 22- Cabdullaahi Bin Cabbaas Qayb.2-aad 30:40