X-Saxaba

  1. 1-Xamza Binu Cabdulmudhalib 51:58
  2. 2-Xudeyfata bin Yamaani 23:08
  3. 3-Camaar Bin Yaasir 22:11