Xayaatu Saxaabah Sheekh Cali Alfiye

 1. 01- Casharkii 1aad 59:56
 2. 01- Casharkii 1aad Qayb. 2aad 4:34
 3. 02- Casharkii 2aad 56:35
 4. 03- Casharkii 3aad 38:38
 5. 03- Casharkii 3aad Qayb. 2aad 27:27
 6. 04- Casharkii 4aad 45:25
 7. 05- Casharkii 5aad 56:03
 8. 06- Casharkii 6aad 58:02
 9. 07- Casharkii 7aad 45:10
 10. 08- Casharkii 8aad 51:38
 11. 09- Casharkii 9aad 47:52
 12. 10- Casharkii 10aad 55:24
 13. 11- Casharkii 11aad 50:40
 14. 12- Casharkii 12aad 49:56
 15. 13- Casharkii 13aad 47:15
 16. 14- Casharkii 14aad 47:12
 17. 14-Casharkii 14aad qayb. 2aad 15:29
 18. 15- Casharkii 15aad 47:49
 19. 16- Casharkii 16aad 44:43
 20. 17- Casharkii 17aad 42:40
 21. 18- Casharkii 18aad 42:35
 22. 19- Casharkii 19aad 47:28
 23. 20- Casharkii 20aad 36:48
 24. 21- Casharkii 21aad 26:05
 25. 21- Casharkii 21aad Qayb. 2aad 42:57
 26. 22- Casharkii 22aad 51:56
 27. 23- Casharkii 23aad 41:01
 28. 24 - Casharkii 24aad 25:56
 29. 24- Casharkii 24aad Qayb. 2aad 38:22
 30. 25- Casharkii 25aad 50:37
 31. 26- Casharkii 26aad 50:21
 32. 27- Casharkii 27aad 40:26
 33. 28- Casharkii 28aad 49:14
 34. 28- Casharkii 28aad Qayb. 2aad 40:56
 35. 29- Casharkii 29aad 46:29
 36. 30- Casharkii 30aad 48:25
 37. 30- Casharkii 30aad Qayb. 2aad 14:11
 38. 31- Casharkii 31aad 47:34
 39. 32- Casharkii 32aad 48:12
 40. 33- Casharkii 33aad 56:20
 41. 34- Casharkii 34aad 48:14
 42. 35- Casharkii 35aad 47:46
 43. 36- Casharkii 36aad 40:29
 44. 37- Casharkii 37aad 48:29
 45. 38- Casharkii 38aad 39:05
 46. 39- Casharkii 39aad 43:19
 47. 40- Casharkii 40aad 35:46
 48. 41- Casharkii 41aad 45:39
 49. 42- Casharkii 42aad 36:13
 50. 43- Casharkii 43aad 50:04
 51. 44- Casharkii 44aad 37:18
 52. 45- Casharkii 45aad 41:25
 53. 46-Casharkii 46aad 39:28
 54. 47- Casharkii 47aad 51:59
 55. 48- Casharkii 48aad 38:43
 56. 49- Casharkii 49aad 47:40
 57. 50- Casharkii 50aad 38:02
 58. 51- Casharkii 51aad 52:04
 59. 52-Casharkii 52aad 54:07
 60. 53- Casharkii 53aad 31:47
 61. 54- Casharkii 54aad 56:51
 62. 55- Casharkii 55aad 55:34
 63. 56- Casharkii 56aad 55:48
 64. 57- Casharkii 57aad 46:24
 65. 58- Casharkii 58aad 50:07